• Навчально-методичний відділ НЦАОМ ім. О.М. Макарова
 • +38(056) 713-58-35 /
Навчальний процес
09 Лютого, 2022 Навчальний процес

Анотації курсів

АСТРОНОМІЯ

Мета курсу – ознайомлення школярів із сучасними уявленнями про будову Всесвіту, створення у них наукової картини походження та еволюції небесних тіл, надання та закріпленні знань з астрономії, а також в тому, щоб розвинути потяг учнів до природничих наук, допомогти у виборі майбутньої спеціальності, прищепити навички творчого та наукового мислення. Одночасно, даний курс доповнює програму розділу «Астрономія» з фізики шкільної програми для старших класів.

Дисципліна має  викладатись в 9-11 класах, доповнювати і поглиблювати знання  учнів в області астрономії, фізики та природознавства. Програма адаптована під навчальний процес старших класів, складається із теоретичних і практичних знань по засвоєнню курсу, рекомендується для викладання в профільних аерокосмічних класах і складена на основі типових програм Міністерство освіти і науки України для загальноосвітніх шкіл із врахуванням подібних програм вузівських дисциплін.

Програма_Астрономія

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
ТА КОСМОНАВТИКИ

Нині до актуальніших питань освіти належать питання з історії України, рідного міста та краю. Тому предметом вивчення навчальної дисципліни є досягнення ракетно-космічної галузі України, роль України в становленні і розвитку ракетної техніки та космонавтики.

Мета курсу – знайомство учнів із досягненнями в освоєнні космічного простору, про що люди мріяли впродовж тисячоліть. В процесі викладання дисципліни необхідно показати, що великі досягнення в освоєнні Космосу пов’язані з розвитком усіх наук, а не тільки фізики, механіки і математики. Разом із цим, сучасний рівень ракетно-космічної техніки впливає на розвиток багатьох галузей наук і на появу нових (космічна медицина, космічна геологія та інше). Особлива увага приділяється ролі України та українців у розвитку космічної науки і техніки, у вивченні неба взагалі як сьогодні, так і в минулому.

Програма_Історія розвитку РКТ та космонавтики

ФІЗИКА КОСМОСУ

Мета курсу – поглибити та закріпити знання здобувачів освіти про Всесвіт, основні закони фізики, розвинути інтерес до вивчення аерокосмічної техніки, допомогти обрати майбутню спеціальність, прищепити навички творчого та абстрактного мислення.

Курс викладається у другому півріччі 9-го класу, доповнює та поглиблює знання учнів у розділі фізики та астрономії.

Протягом навчання учні набувають знання про основні закони фізики та набувають навички абстрактного мислення.

ОСНОВИ КОСМІЧНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА

Мета курсу – формування теоретичних знань з основ космічного природознавства, розвинути потяг учнів до аерокосмічної техніки, допомогти у виборі майбутньої спеціальності та  прищепити навички творчого мислення.

Основні завдання: надати знання за темами «Всесвіт», «Всесвіт і людина», «Процеси і структури у Всесвіті», «Енерго-інформаційна пара в будові Всесвіту», «Технологічне майбутнє людства», «Принципи науково-дослідної роботи» тощо.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У КОСМОСІ

Мета курсу – надання та закріплення знань і навичок із науково-дослідних робіт в галузі ракетно-космічної техніки, розвинути потяг учнів до аерокосмічної техніки, допомогти у виборі майбутньої спеціальності, прищепити навички творчого мислення та пошуку варіантів рішення проблем освоєння людиною позаземного простору.

Програмою курсу передбачено розгляд трьох основних напрямів наукових досліджень щодо Космосу:

 • проблеми, пов’язані з виходом людини в позаземний простір (транспортні проблеми);
 • проблеми існування та працездатності в Космосі;
 • проблеми дослідження космічного простору, планет, зірок та інших небесних тіл.

ОСНОВИ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ

Мета курсу – розгляд основ будови та принципів дії космічних літальних апаратів (ЛА) та інфраструктури, яка забезпечує її використання.

Програма викладається протягом першого півріччя 10 класу, доповнює та розширює знання учнів з фізики, хімії, механіки польоту тощо. 

ПРИКЛАДНА ІНФОРМАТИКА

Ринок сучасних систем ракетно-космічної техніки (РКТ) ставить перед розробниками ряд принципових проблем. Зокрема, забезпечення високих експлуатаційних і економічних характеристик виробів. Дані питання є комплексними і їх виконання вимагає скорочення часу розробки нових систем, підвищення якості та зниження їх вартості. Одними з найбільш трудомістких етапів створення ракет-носіїв і супутників є етапи ескізного проекту та створення креслярсько-технічної документації.

Інформаційні технології дають широкі можливості математичного моделювання об’єктів і вирішення складних завдань проектування.

Мета курсу – підвищення комп’ютерної грамотності слухачів, допомога у виборі майбутньої професії, а також включення у світовий інформаційний процес, залучення до сучасних ресурсів, гідне представлення учбових закладів України в освітньому секторі «світової павутини».

ОСНОВИ АПАРАТНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПК
(курс «IT Essentials» Мережної академії Cisco)

Уявіть собі, що ви збираєте комп'ютер, а потім безпечно підключаєте його до мережі. Можливо, це перший крок до успішної кар'єри у сфері ІТ. Тому що знання основ роботи комп'ютерів у мережі – це правильний шлях до успіху, незалежно від того, яку спеціалізацію ви оберете.

Щоб навчитися цьому, а також іншим навичкам, необхідним для отримання початкового рівня в ІТ-сфері, пройдіть цей курс. Крім того, на вас чекають практичні лабораторні роботи, які виконуються за допомогою передових інструментів моделювання Мережної академії Cisco, які допоможуть відточити отримані навички діагностики. Курс не потребує спеціальних знань про комп'ютери.

Ви отримаєте такі ключові навички та знання:

 • встановлення, налаштування та усунення несправностей у роботі комп'ютерів та мобільних пристроїв;
 • виявлення поширених загроз безпеки, таких як фішинг та спуфінг;
 • розвиток критичного мислення та навичок вирішення проблем при використанні фізичного обладнання та Cisco Packet Tracer;
 • підготовка до сертифікації CompTIA A+.

Успішне опанування курсу підтверджується всесвітньо визнаним сертифікатом Мережної академії Cisco.

ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЧНІ МОВИ
(курс Мережної академії Cisco у співпраці з C++ Institute «CPA: Programming Essentials in C++»)

C++ є однією з найпопулярніших мов програмування та високо цінується за свою ефективність та простоту. Мова використовується при розробці ігор, систем реального часу та програм з графічними бібліотеками. У цьому курсі ви вивчите основні алгоритмічні конструкції, навчитесь складати алгоритми розв’язування задач та програмувати їх мовою C++, дізнаєтесь про методи використання та базові поняття C++.

Знання C++ затребуване у сферах інформаційної безпеки, побудови мереж та Інтернету речей.

Курс розрахований на новачків, навички програмування не потрібні.

Ви отримаєте такі ключові навички та знання:

 • синтаксис, семантику та базові типи даних C++;
 • розуміння принципів об'єктно-орієнтованої моделі;
 • створення програм на C++ та вирішення типових завдань через мовні бібліотеки.

Курс допоможе підготуватися до сертифікації C++ Certified Associate Programmer (CPA).

ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ НА PYTHON
(курс Мережної академії Cisco у співпраці з Python Institute «PCAP: Programming Essentialsin Python»)

Чи хотіли б ви написати свою власну комп'ютерну програму? Python – це багатопарадигматична мова програмування, що використовується як розробниками-початківцями, так і такими гігантами галузі, як Google, Facebook, Netflix тощо. Завдяки простому та зрозумілому синтаксису Python ідеально підходить для знайомства з програмуванням та створення першого портфоліо програмних рішень.

Ви отримаєте ключові навички та знання, які конче необхідні для висококласних фахівців у сфері проектування та розробки програмного забезпечення:

 • алгоритмічне мислення –  аналіз проблеми та її перетворення для обробки комп'ютером;
 • проектування, розробка та покращення багатомодульних комп'ютерних програм;
 • аналіз та моделювання реальних проблем у категоріях об'єктно-орієнтованого програмування;
 • розуміння процесів виконання програм у комп'ютерному середовищі.

Опанування курсу може стати першої сходинкою кар'єрного зростання практично в будь-якій галузі IT.

Успішне складання фінального тесту підтверджується сертифікатом.

ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Мета курсу – засвоєння учнями загальних понять та концепцій комп’ютерної графіки, опанування сучасних програмних засобів створення та оброки цифрових зображень.

Вивчаючи курс, учні дізнаються про основні характеристики апаратних засобів, призначених для створення, перегляду та обробки графічної інформації (фото- і відеокамера, сканер, принтер, плоттер, графічний планшет тощо); відмінні риси векторних та растрових зображень; формати графічних файлів; основні принципи корекції цифрового зображення.

Практичні завдання розрізняються залежно від віку учнів (10 – 17 років) та розраховані на отримання таких навичок:

 • вибирати програмно-технічні засоби комп'ютерної графіки згідно з конкретною задачею;
 • встановлювати та налаштовувати відповідне програмне забезпечення;
 • обирати моделі формування кольору, враховувати принципи кольорової гармонії при створенні зображення;
 • обґрунтовано обирати та використовувати інструментальні засоби графічних редакторів.

За результатами вивчення курсу передбачається створення портфоліо.

Вивчення комп’ютерної графіки також є однією з форм допрофільної підготовки учнів аерокосмічного класу з вивченням предметів технічного (інженерного) циклу, яка спрямована на створення умов для вибору старшими школярами відповідного профілю навчання, формування готовності здобувачів освіти до вибору майбутньої професії.

ПРОГРАМУВАННЯ

Мета курсу – формування теоретичної бази знань здобувачів освіти стосовно процесів перетворення, передавання та використання інформації, вироблення практичних навичок використання комп’ютерів у навчально-пізнавальній діяльності.

Персональні комп'ютери дають широкі можливості рішення задач математичного моделювання об'єктів ракетно-космічної техніки (РКТ) і процесів, що в них протікають.

Вивчення даного курсу вимагає від школярів знань з математики, фізики тощо.

До теоретичної бази знань відносяться: поняття значення нових інформаційних технологій у виробництві, науці, перспектив розвитку комп’ютерної техніки, постановка задач і побудова відповідних інформаційних (зокрема, математичних) моделей, загальні принципи розв’язування задач за допомогою комп’ютера з використанням програмного забезпечення, основи алгоритмізації і програмування.

До практичних навичок відносяться: навички роботи з пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального і навчального призначення: операційною системою, програм з використанням засобів навчальної алгоритмічної мови та реальних мов програмування.

WEB-ДИЗАЙН

Мета курсу – формування теоретичної бази знань учнів стосовно процесів перетворення, передавання та використання інформації, розкриття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної системно-інформаційної картини світу, розкриття ролі інформаційних технологій у розвитку сучасного суспільства, вироблення практичних навичок свідомого і раціонального використання комп’ютерів у повсякденній практиці, зокрема навчально-пізнавальній діяльності учнів.

Наші партнери

Наші постійні партнери

Державне космічне агентство України
Державне космічне агентство України
Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»
Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»
Державне підприємство «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова»
Державне підприємство «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова»
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Інжинірингова школа Noosphere
Інжинірингова школа Noosphere
ISPACE SCHOOL Приватна школа в Києві
ISPACE SCHOOL Приватна школа в Києві